Sament-guidelines-550_2.png
0
Години Качество

Лазерно рязане

Лазерното рязане е метод за изрязване на листов материал без ограничения във формата и контурите. Това е бърз и ефикасен способ за лазерно рязане на листов материал. При правилен избор на този метод в зависимост от спецификата на изрязване, големината на партидите на изделията и др. специфики, лазерно рязане е най-бързият и изгоден метод на рязане на листов материал.

  • Материал: черна ламарина, неръждаема ламарина, алуминиева ламарина, стоманена ламарина с галванично покритие и др.
  • Дебелина на листовия материал:

за черна ламарина:

  - минимална дебелина: 0,02 мм.

  - максимална дебелина: 16 мм.

за неръждаема ламарина:

  - минимална дебелина: 0,6 мм.

  - максимална дебелина: 5 мм.

за алуминиева ламарина: (зависи от сплавта) 

  - минимална дебелина: 0,5 мм.

  - максимална дебелина: 8 мм.

за ламарина с галванично покритие:

  - минимална дебелина: 0,02 мм.

  - максимална дебелина: 16 мм.

  • Максимални габаритни размери на листовия материал: 1 500 х 3 000 мм.

Операциите по лазерно рязане са намерили широко приложение във всички сфери на индустрията- машиностроене, автомобилна индустрия, самолетостроене, производството на медицинска апаратура и др. Технологията на лазерно рязане се отличава с висока производителност, точност на операциите и икономичност. Лазерното рязане е предпочитан метод при обработката на метален листов материал с дебелина на материала до 25 мм.

Операцията по изрязване на метални листа посредством лазерна технология се базира на използването на насочен високоенергиен лъч, който взаимодейства с метала чрез топене, изгаряне или изпаряване. Полученият контур е с чиста форма, ясно изразени ръбове, без остатъци от топене. При лазерното рязане не се получават съществени изменения във характеристиките на метала, не се образуват или наслагват замърсяващи елементи по изрязваният контур и не се налага допълнителна обработка на изделието. Така полученото изделие след операцията по лазерно рязене може да се насочи веднага към последващи операции по металообработка - огъване, заваряване, прахово боядисване, галванизиране и др.

Тези преимущества правят лазерното рязане един високоефективен и изгоден метод за получаване на изделия без ограничениоя във формата и контура. Тогава, когато става дума за къси серии детайли, това е методът, който дава най-висока ефективност като време  на изпълнение и себестойност. Операцията по изразване на ламарини тип сито или перфорирани ламарини с дебелини в ниският клас до 4- 5 мм в къси серии чрез лазерно рязане най- често е единствената и предпочитана възможност.

Попитай за МЛ