ИНДУСТРИАЛНА ЛИНИЯ

LVS Line - светлина, вентилация, сигурност

Glos DL BT

Glos DL BT е система за естествено покривно осветление. Широкообхвата система светлинни ленти за монтаж на покрива базирана на алуминиеви профили и широка гама светлопропускащи пакети.

Glos RGS

Glos DL TR е система за естествено покривно осветление. Триъгълни светлинни ленти предназначени за осигуряване на естествена светлина, естествена вентилация и димоотвеждане. Продуктите..

Glos DL SS

Glos DL SS е система за естествено покривно осветление. Вертикални светлинни ленти предназначени за  осигуряване на естествена светлина, естествена вентилация и извеждане на дим и топлина..

Glos DL V

Glos DL V  е система за естествено фасадно осветление. Вертикална система предназначена за  осигуряване на естествена светлина през фасадата на сградата, естествена вентилация и извеждане...

Glos RGS

Glos FF  е  система за естествено покривно осветление, естествена вентилация и вентилация на дим и топлина в случай на пожар. Продуктите на системата Glos FF  са базирани на стоманен...

Glos FF EL Block10

Glos FF EL Block 10  е  система за естествено покривно осветление, естествена вентилация и вентилация на дим и топлина в случай на пожар. Продуктите на системата Glos FF  EL Block 10... 

Glos SV

Glos SV е  система от решения за естествено покривно осветление, естествена вентилация и вентилация на дим и топлина в случай на пожар. Продуктите от серията Glos SV се разделят на...

Glos SS

Glos SS е  система от решения за естествено покривно осветление, естествена вентилация и вентилация на дим и топлина в случай на пожар. Продуктите от серията Glos  SS се разделят на..

Nymbus RLAM

Nymbus RLAM е система за естествено покривно осветление, естествена вентилация  и вентилация на дим и топлина в случай на пожар жалузен тип. Продуктите на системата NYMBUS RLAM са...

Nymbus RLAM

Glos E85R е система за вентилация на дим и топлина  в случай на пожар и ежедневна вентилация. Системата е базирана  на алуминиеви профили и различни видове пакетни решения...

Glos SS

Glos E45 е система за вентилация на дим и топлина  в случай на пожар и ежедневна вентилация. Системата е базирана  на алуминиеви профили и различни видове пакетни решения.

Nymbus FLAM

Nymbus FLAM е система за естествено фасадно осветление, естествена вентилация  и вентилация на дим и топлина в случай на пожар жалузен тип. Продуктите на системата NYMBUS FLAM са....

Glos IA

Glos IA е система за осигуряване на свеж въздух като компенсация на евакуирани горещи газове  и дим в случай на пожар. Системата е базирана  на алуминиеви профили и различни видове...

NYMBUS SC

Nymbus SC е система димни бариери за ограничаване разпространението на дим в случай на пожар и насочването на дима и топлинните газове към системата за димоотвеждане. Nymbus SC е...

Nymbus RLAM

Nymbus FC е невидима система за пасивна пожарозащита, която комбинира естетика, функционалност и противопожарна защита. Тя е елемент от система за ограничаване...

EV SERIES

Продуктите от тази серия са предназначени за вентилация по принудителен път с помощта на фасадни и покривни електрически вентилатори. Това са допълващи елементи към различните системи...

IV Line- Индустриална вентилация

Nymbus RLAM

Nymbus RLAM е система за естествено покривно осветление, естествена вентилация и вентилация на дим и топлина в случай на пожар жалузен тип. Продуктите на системата NIMBUS RLAM са...

EV SERIES

Продуктите от тази серия са предназначени за вентилация по принудителен път с помощта на фасадни и покривни електрически вентилатори. Това са допълващи елементи към различните системи...

Nymbus FLAM

Nymbus FLAM е система за естествено фасадно осветление, естествена вентилация  и вентилация на дим и топлина в случай на пожар жалузен тип. Продуктите на системата NIMBUS FLAM са....

Glos IA

Glos IA е система за осигуряване на свеж въздух като компенсация на евакуирани горещи газове и дим в случай на пожар. Системата е базирана на алуминиеви профили и различни видове...

HM series

Продуктите от тази серия са предназначени за непрекъснато извеждане на топлинни индустриални емисии. Това са съоръжения, които се монтират на покрива и се използват за  извеждане на топлина...

Louver series

Продуктите от тази серия са системно решение за промишлена вентилация. Тя е комбинация от функционалност и естетика, осигуряващ естествено осветление и вентилация...

Access and transfer series - продукти за достъп и преход

Glos EF

Противовзривни клапи. Изделията от този вид са предназначени да се отворят при достигане на определено вътрешно налягане в сградата. Инсталират се по покрива или фасадата и са...

Glos RA

Отвори за преход през покрива или тавана. Изделията от този вид са предназчначени за осигуряване на възможности за преход на хора, временни комуникации, оборудване и др...

Glos FA

Отвори за достъп в пода. Изделията от този вид са предназчначени за осигуряване на възможности за преход на хора, временни комуникации, оборудване и др. Имат носимоспособност съобразена...

ADD Series and Automation line - допълващи продукти и линия автоматика

ADD SERIES

Като допълващ елемент към основните продуктови групи, пред елементите от ADD series няма ограничения за тяхното разнообразие и развитие. Всеки елемент от тази серия добавя допълнителен...

Series B

Продуктите от Automation line осигуряват управление и контрол на работата на всички продукти от LVS Line и IV Line. Продуктите от Automation line са основни елементи...