МЕТАЛНА ЛИНИЯ

Метална линия

МЕТАЛНА ЛИНИЯ на Самент Груп включва широк спектър от услуги в областта на металната префабрикация на листов материал. Метална линия е естествено продължение на възможностите на компанията, нейният машинен парк и опитът в тази област.

Метална линия включва:

ПРОЕКТИРАНЕ
Тогава, когато се налага, ние можем да съдействаме в изготвянето на проект на Вашето изделие преди да пристъпим към неговото производство.

ИЗРЯЗВАНЕ НА МЕТАЛЕН ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ
Процесът на изрязване на листов материал се извършва на съвременни машини със CNC управление, което е гаранция за постигане на необходимата бързина и точност. Тези машини са нужното условие за постигане на висококачествено изделие. Разнообразието от машини е предпоставка за правилния избор на метод за изрязване в зависимост от типа на детайла, неговото количество и последваща преработка и употреба.

Метална линия

Това е най-простият и изгоден метод на рязане. Тогава, когато е възможно, може да бъде използван в рамките на възможностите на метода и машината.

 • Материал: черна ламарина, неръждаема ламарина, алуминиева ламарина, стоманена ламарина с галванично покритие и др.
 • Дебелина на листовия материал:

         - максимамална дебелина: 3 мм.

 • Максимална дължина на детайла: 3 000 мм.

 

Лазерно рязане

Лазерното рязане е метод за изрязване на листов материал без ограничения във формата и контурите. Това е бърз и ефикасен способ за рязане на листов материал. При правилен избор на този метод в зависимост от спецификата на изрязване, големината на партидите на изделията и др. специфики, лазерното рязане може да бъде най-бързият и изгоден метод на рязане на листов материал.

 • Материал: черна ламарина, неръждаема ламарина, алуминиева ламарина, стоманена ламарина с галванично покритие и др.
 • Дебелина на листовия материал:

за черна ламарина:

  - минимална дебелина: 0,02 мм.

  - максимална дебелина: 16 мм.

за неръждаема ламарина:

  - минимална дебелина: 0,6 мм.

  - максимална дебелина: 5 мм.

за алуминиева ламарина: (зависи от сплавта) 

  - минимална дебелина: 0,5 мм.

  - максимална дебелина: 8 мм.

за ламарина с галванично покритие:

  - минимална дебелина: 0,02 мм.

  - максимална дебелина: 16 мм.

 • Максимални габаритни размери на листовия материал: 1 500 х 3 000 мм.
Метална линия

Това е метод за обработка на листов материал в студено състояние чрез пробивни или формоизменящи операции. Изрязването и обработката на листов материал чрез щанцово рязане е широко използвана операция за обработка на изделия в големи серии, при перфориране на изделия от листов материал  (перфорирана ламарина) и др.

 • Материал: черна ламарина, неръждаема ламарина, алуминиева ламарина, стоманена ламарина с галванично покритие и др.
 • Дебелина на листовия материал:

      за черна ламарина: 

         - минимална дебелина: 0,8 мм.

  - максимална дебелина: 3 мм.

      за неръждаема ламарина:

         - минимална дебелина: 0,8 мм.

  - максимална дебелина: 3 мм.

      за алуминиева ламарина:

         - минимална дебелина: 0,8 мм.

  - максимална дебелина: 3 мм.

      за ламарина с галванично покритие:

         - минимална дебелина: 0,8 мм.

  - максимална дебелина: 3 мм.

 • Максимални габаритни размери на листовия материал: 1 250 х 2 500 мм.
Метална линия

Всеки детайл, преминал през обработка по изрязване и формоване може да претърпи операция по огъване. Съвременните машини, с които разполагаме, са гаранция за точност и качество.

 • Материал: черна ламарина, алуминиева ламарина, стоманена ламарина с галванично покритие и др.
 • Дебелина на листовия материал:

      за черна ламарина:

         - максимална дебелина: 6 мм.

         - минимална дебелина: 0,02 мм.

      за неръждаема ламарина:

         - максимална дебелина: 6 мм.

         - минимална дебелина: 0,8 мм.

      за алуминиева ламарина:

         - максимална дебелина: 6 мм.

         - минимална дебелина: 0,5 мм.

      за ламарина с галванично покритие:

         - максимална дебелина: 6 мм.

         - минимална дебелина: 0,02 мм.

 • Максимална дължина на детайла: 3 000 мм.
Заваряване на метални изделия

Тогава, когато се налага, Метална линия може да предложи възможност за заваряване  на изделията. Имаме богат опит в операции по заваряване на изделия от цветни метали и стомана в тънкия продуктов диапазон.

Метална линия

Това е понякога желан способ за финална защита на изделието. Тогава, когато се налага, Метална линия може да покрие тази необходимост с помощта на съвременна линия за прахово боядисване. Качеството на полимерните покрития, които ползваме и автоматизацията на процеса са гаранция за качество на изпълнението.

 • Максимални габаритни размери на листовия материал:
  - ширина: 700 мм.
  - височина: 1 600 мм.
  - дължина: 6 000 мм.