Sament-guidelines-550_2.png
0
Години Качество

Glos EX противовзривни клапи

Противовзривни клапи. Изделията от този вид са предназначени да се отворят при достигане на определено вътрешно налягане в сградата. Инсталират се по покрива или фасадата и са съобразени с изискванията на съответните конструктивни елементи. Обикновено се монтират в сгради със взривна опасност и служат за извеждане на взривната вълна при събитие и намаляване на вътрешното въздействие върху сградната конструкция и нейните основни елементи.

GALLERY

Попитай за ИЛ

0/1000