Sament-guidelines-550_2.png
0
Години Качество

Glos FA отвори за достъп в пода

Отвори за достъп в пода. Изделията от този вид са предназчначени за осигуряване на възможности за преход на хора, временни комуникации, оборудване и др. Имат носимоспособност съобразена с изискванията към конструкцията и обикновено са екипирани с автоматика за отваряне или елементи за повдигане с кран.

GALLERY

Попитай за ИЛ

0/1000