Sament-guidelines-550_2.png
0
Години Качество

Glos RA oтвори за преход през покрива или тавана

Отвори за преход през покрива или тавана. Изделията от този вид са предназчначени за осигуряване на възможности за преход на хора, временни комуникации, оборудване и др. Покривните клапи за достъп до покрива са с дизайн покриващ изискванията към покривните елементи от подобен вид. Често се използват като светлопропускащи куполи за достъп до покрива и съчетават възможностите за достъп с осигуряване на естествена светлина или вентилация. Обикновено са екипирани с автоматика за отваряне, съобразени са с типа на покривният пакет и спецификата на присъединяване към покрива.

GALLERY

Попитай за ИЛ

0/1000