Sament-guidelines-550_2.png
0
Години Качество

Glos WA отвори за достъп в стена

Отвори за достъп в стена. Изделията от този вид са предназчначени за осигуряване на възможности за преход на хора, временни комуникации, оборудване и др. Обикновено са екипирани с автоматика за отваряне.

GALLERY

Попитай за ИЛ

0/1000