Sament-guidelines-550_2.png
0
Години Качество

Nymbus FC е невидима система за пасивна пожарозащита

Nymbus FC е невидима система за пасивна пожарозащита, която комбинира естетика, функционалност и противопожарна защита. Тя е елемент от система за ограничаване разпространението на огъня, контрол и евакуация при пожар.Предназначението на продуктите от серията Nymbus FC е в случай на пожар да служат като защитна преграда пред разпространението на огъня. В обичайно състояние динамичните пожарни бариери са невидими и не нарушават естетиката и функционалността на сградата. Противопожарните бариери от серията Nymbus FC се състоят от устойчива на висока температура и димонепропускаща текстилна материя, работен вал в комбинация с туболарен мотор, монтажна кутия и дренчерни глави. В нормално състояние динамичните пожарни прегради са прибрани в кутията и не се виждат. При активиране по събитие, динамичната пожарна завеса се спуска до достигане на работно положение. При достигане на определена температура от активната страна на бариерата автоматично се активират дренчерните глави и започват да обливат текстилната материя с вода като по този начин не позволяват радиантно излъчване на топлина към защитената страна на преградата.

GALLERY

Попитай за ИЛ

0/1000