WE COVER YOUR NEEDS

ЗА НАС

Посветени в осигуряване на решения за оптимизация, ергономизация и сигурност на работното място. Чрез продуктовите ни линии осигуряваме архитектурни и индустриални решения, подчинени на :

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, КАЧЕСТВО И ДОБРА БИЗНЕС ЕТИКА

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Решения, в услуга на човека и неговите потребности!

Всеки ден осигуряваме условия на комфорт и сигурност!

КАК ГО ПРАВИМ?

Всяко решение е базирано на ИНДИВИДУАЛНИЯ ПОДХОД !

Всеки проект  е с УНИКАЛНО РЕШЕНИЕ!

Всичко реализирано е резултат на нашите СОБСТВЕНИ УСИЛИЯ!

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Ново строителство и реконструкции
  • Системи за автоматизация
  • Системи за безопасност и сигурност
  • Интериорни и екстериорни архитектурни решения
  • Префабрикация на метални изделия
  • Продукти за краен клиент

КОЙ НИ СЕ ДОВЕРИ?

Собствените ни служители, посветени на своята работа и мисията на компанията.

Изпълняваме повече от 300 проекта годишно на четири континента.

Самент

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

Ние разбираме КОРПОРАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ като непрекъснат процес на балансиране и удовлетворяване на комплекс от потребности свързани с компанията и нейните служители, обществото и Околната среда. Съвременният икономически живот изисква от компаниите да подобряват непрекъснато качеството на своите продукти, своята ефективност, да намаляват обществените загуби и въздействието върху околната среда. Това разбиране ни е присъщо и е в основата на Стратегията за дългосрочно развитие на Самент Груп.

Самент

ЕТИЧЕН КОДEКС

Самент

За да бъдем успешни и да постигаме целите си, освен от основните качества като професионализъм и ефективност, ние се нуждаем от невидимите нишки, които ни свързват и  обединяват- това са именно принципите и ценностите, около които се групираме - тези на Етичният кодекс.

Етичният кодекс задава етичните принципи, които аз очаквам всеки един от нас да следва независимо от неговата позиция и отговорности. Тези принципи не са нови, много от тях са известни на някои от вас. Това са принципи и ценности, които са обобщени в Етичният кодекс в синтезиран вид така, че когато някой от вас има съмнение как да постъпи в определена ситуация да може по най- удобен начин да получи отговор на възникналите въпроси.

sign shadow

КОИ СМЕ НИЕ?

IMG_5850.jpeg
1.jpg
IMG_7472.jpeg
2.jpg
IMG_0500_23833Copy.jpeg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
2why.jpeg
4why.jpeg
IMG_3278Copy.jpeg
IMG_3280Copy.jpeg
S5031024Copy.jpeg
S5031034Copy.jpeg
WP_000395Copy.jpeg
20140328_111630Copy.jpeg
250720131679Copy.jpeg
IMG_0376Copy.jpeg
IMG_2406Copy.jpeg
WP_002384Copy.jpeg
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
6.jpeg
8.jpeg
DJI_0006Copy.jpeg
IMG_0488_2Copy.jpeg
12012018.jpeg
IMG_5848
IMG_6336
IMG_6356
IMG_5425
IMG_79312.jpeg
IMG_79372.jpeg
previous arrow
next arrow
IMG_5850.jpeg
1.jpg
IMG_7472.jpeg
2.jpg
IMG_0500_23833Copy.jpeg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
2why.jpeg
4why.jpeg
IMG_3278Copy.jpeg
IMG_3280Copy.jpeg
S5031024Copy.jpeg
S5031034Copy.jpeg
WP_000395Copy.jpeg
20140328_111630Copy.jpeg
250720131679Copy.jpeg
IMG_0376Copy.jpeg
IMG_2406Copy.jpeg
WP_002384Copy.jpeg
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
6.jpeg
8.jpeg
DJI_0006Copy.jpeg
IMG_0488_2Copy.jpeg
12012018.jpeg
IMG_5848
IMG_6336
IMG_6356
IMG_5425
IMG_79312.jpeg
IMG_79372.jpeg
previous arrow
next arrow

Вижте нашата видео презентация!