Slider

WE COVER YOUR NEEDS

ЗА НАС

Посветени в осигуряване на решения за оптимизация, ергономизация и сигурност на работното място. Чрез продуктовите ни линии осигуряваме архитектурни и индустриални решения, подчинени на :

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, КАЧЕСТВО И ДОБРА БИЗНЕС ЕТИКА

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Решения, в услуга на човека и неговите потребности!

Всеки ден осигуряваме условия на комфорт и сигурност!

КАК ГО ПРАВИМ?

Всяко решение е базирано на ИНДИВИДУАЛНИЯ ПОДХОД !

Всеки проект  е с УНИКАЛНО РЕШЕНИЕ!

Всичко реализирано е резултат на нашите СОБСТВЕНИ УСИЛИЯ!

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Ново строителство и реконструкции
  • Системи за автоматизация
  • Системи за безопасност и сигурност
  • Интериорни и екстериорни архитектурни решения
  • Префабрикация на метални изделия
  • Продукти за краен клиент

КОЙ НИ СЕ ДОВЕРИ?

Собствените ни служители, посветени на своята работа и мисията на компанията.

Изпълняваме повече от 300 проекта годишно на четири континента.

Самент

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

Ние разбираме КОРПОРАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ като непрекъснат процес на балансиране и удовлетворяване на комплекс от потребности свързани с компанията и нейните служители, обществото и Околната среда. Съвременният икономически живот изисква от компаниите да подобряват непрекъснато качеството на своите продукти, своята ефективност, да намаляват обществените загуби и въздействието върху околната среда. Това разбиране ни е присъщо и е в основата на Стратегията за дългосрочно развитие на Самент Груп.

Самент

ЕТИЧЕН КОДEКС

Самент

За да бъдем успешни и да постигаме целите си, освен от основните качества като професионализъм и ефективност, ние се нуждаем от невидимите нишки, които ни свързват и  обединяват- това са именно принципите и ценностите, около които се групираме - тези на Етичният кодекс.

Етичният кодекс задава етичните принципи, които аз очаквам всеки един от нас да следва независимо от неговата позиция и отговорности. Тези принципи не са нови, много от тях са известни на някои от вас. Това са принципи и ценности, които са обобщени в Етичният кодекс в синтезиран вид така, че когато някой от вас има съмнение как да постъпи в определена ситуация да може по най- удобен начин да получи отговор на възникналите въпроси.

sign shadow

КОИ СМЕ НИЕ?

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Вижте нашата видео презентация!