ЕТИЧЕН КОДEКС

Image

За да бъдем успешни и да постигаме целите си, освен от основните качества като професионализъм и ефективност, ние се нуждаем от невидимите нишки, които ни свързват и  обединяват- това са именно принципите и ценностите, около които се групираме - тези на Етичния кодекс.

Етичният кодекс задава етичните принципи, които аз очаквам всеки един от нас да следва независимо от неговата позиция и отговорности. Тези принципи не са нови, много от тях са известни на някои от вас. Това са принципи и ценности, които са обобщени в Етичния кодекс в синтезиран вид така, че когато някой от вас има съмнение как да постъпи в определена ситуация да може по най- удобен начин да получи отговор на възникналите въпроси.

sign shadow