КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ

Ние разбираме КОРПОРАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ като непрекъснат процес на балансиране и удовлетворяване на комплекс от потребности свързани с компанията и нейните служители, обществото и Околната среда. Съвременният икономически живот изисква от компаниите да подобряват непрекъснато качеството на своите продукти, своята ефективност, да намаляват обществените загуби и въздействието върху околната среда. Това разбиране ни е присъщо и е в основата на Стратегията за дългосрочно развитие на Самент Груп.

mobile