ОФИС В СОФИЯ

ул. Боян Дамянов №7 ет. 2,
София 1784, България

+359 2/975 1980
office@sament-group.com

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

Дипл. Инж. Ема Бояджиева-Ангелова

Мениджър експортни продажби 

Мобилен: 0882028428

Е-мейл: eangelova@sament-group.com

Дипл. Инж. Антон Аладжов

Мениджър продажби Западна България

Мобилен: 0884865318

Е-мейл: aaladjov@sament-group.com

Дипл. Инж. Дамян Зурнаджиев

Мениджър продажби Източна България

Мобилен: 0884189994

Е-мейл: dzurnadzhiev@sament-group.com

ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Дипл. Инж. Ивайло Йорданов

Технически ръководител

Мобилен: 0888783065

Е-мейл: iyordanov@sament-group.com