ОФИС

ул. Михаил Тенев 12, етаж 6, офис 24, 1784, София,
БЪЛГАРИЯ
+359 2/975 1980
office@sament-group.com

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

Дипл. Инж. Ема Бояджиева-Ангелова

Мениджър експортни продажби 

Мобилен: +359 882 02 84 28

Е-мейл: eangelova@sament-group.com

Дипл. Инж. Владимир Славков

Мениджър продажби и Метална линия

Мобилен: +359 884 86 53 18

Е-Мейл: vslavkov@sament-group.com

ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Дипл. Инж. Ивайло Йорданов

Проектов Мениджър Източна България и Източна Румъния

Мобилен: +359 888 78 30 65

Е-мейл: iyordanov@sament-group.com

Дипл. Инж. Емил Тодоров

Проектов Мениджър Западна България и Западна Румъния

Мобилен: +359 885 25 88 70

Е-мейл: etodorov@sament-group.com