ОФИС В СОФИЯ

ул. Михаил Тенев 12, етаж 6, офис 23, 1784, България

+359 2/975 1980
office@sament-group.com

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

Дипл. Инж. Ема Бояджиева-Ангелова

Мениджър експортни продажби 

Мобилен: 0882028428

Е-мейл: eangelova@sament-group.com

Дипл. Инж. Антон Аладжов

Мениджър продажби Западна България

Мобилен: 0884865318

Е-мейл: aaladjov@sament-group.com

Дипл. Инж. Живко Желев

Мениджър продажби Източна България

Мобилен: 0884189994

Е-мейл: zzhelev@sament-group.com

Дипл. Инж. Христо Кондров

Мениджър продажби и Метална линия

Мобилен: 0885156860

Е-Мейл: hkondrov@sament-group.com

ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Дипл. Инж. Ивайло Йорданов

Проектов Мениджър Източна България и Източна Румъния

Мобилен: 0888783065

Е-мейл: iyordanov@sament-group.com

Дипл. Инж. Емил Тодоров

Проектов Мениджър Западна България и Западна Румъния

Мобилен: 0885258870

Е-мейл: etodorov@sament-group.com