Димоотвеждане и естествено покривно осветление от Sament Group

Завод за високотехнологични компоненти за автомобили КОСТАЛ

През Юни 2017 г. Самент Груп завърши системата за естествено покривно осветление и димоотвеждане на завода за високотехнологични компоненти за автомобили КОСТАЛ, гр.Пазарджик. Началото на инсталационните работи започнаха през Януари 2017 г.

Бяха вложени системите:

  • система за естествено покривно осветление на базата на светлинни ленти тип GLOS DL BT
  • система за естествена вентилация и димоотвеждане и топлина при пожар GLOS SV
  • Приточни фасадни клапи за осигуряване на свеж въздух GLOS IA
  • Противодимни завеси NYMBUS SC
  • система за управление и контрол AUTOMATION LINE
  • елементи от ARCHITECTURAL LINE- автоматика за прозорци и врати

Количеството и конфигурацията на светлинните ленти по покрива позволява пълноценно естествено осветяване на работните помещения. Системата за естествено покривно осветление GLOS DL BT е реализирана във вариант осигуряващ по- висока степен на топлинна изолация в сравнение с минималните изисквания за енергийна ефективност на сгради.

Димоотвеждане и отвеждане на топлина при пожар е базирано на естествени вентилатори за дим и топлина с електромоторно действие. Димните люкове са управлявани по начин, позволяващ тяхното използване за естествена вентилация през продължителен период от време. Допълнително предимство на тази система е липсата на постоянни консумативи, което е безспорно предимство при експлоатацията и сервизирането на системата.

Изпълнените дейности включват:

Система за естествено покривно осветление тип светлинна лента - 400 м2.

Покривни люкове за димоотвеждане и естествена вентилация- 38 единици.

Димни бариери- 100 м2.

Приточни отвори- 10 бр.

Автоматика за прозорци и врати, верижни мотори.

Системи за управление и контрол.