През Ноември 2017 г. Самент Груп завърши системата за естествено покривно осветление и димоотвеждане на първото и второто разширение на завода на Кроношпан, гр. Велико Търново. Началото на инсталационните работи започнаха през Юни 2016 г. и продължават Ноември 2017 г.
Бяха вложени системите:
- система за естествено покривно осветление на базата на светлинни ленти тип GLOS DL BT
- система за естествена вентилация и извеждане на дим и топлина при пожар
- система за управление и контрол
Дизайна на системите е направен така, че да осветява изцяло по естествен начин работните халета чрез системата за покривно осветление.
Извеждането на дим и топлина при пожар е базирано на естествени вентилатори за дим и топлина тип двукрили клапи с пневматично действие. Димните люкове са управлявани по начин, позволяващ тяхното използване за естествена вентилация през продължителен период от време. Това е наложително поради високата степен на топлинни емисии при технологичните процеси в сградата. Системата за димоотвеждане е в съответствие с изискванията на VdS стандарта.
Изпълнените дейности включват:
Система за естествено покривно осветление тип светлинна лента- 4 320 м2.
Покривни люкове за димоотвеждане и естествена вентилация- 188 единици.