На 18.09.2019 г. Sament Group предаде реализирана системата за покривно осветление и извеждане на дим и топлина на Логистичен комплекс в Централна България, инвестиция на немска компания.

Системата е изградена със следните елементи от продуктовото фолио на компанията:


INDUSTRIAL LINE
Светлинни и димоотводителни покривни клапи GLOS FF EL, проектирани за комбинирано действие
Количество: 42 броя

Димни ограничителни бариери тип Nimbus SC FIX.
Количество: 1000 м2

Линия Автоматизация
Контролни и управляващи елементи от линия Автоматизация за управление в 6 кръга на системата за вентилация.