През Юни 2017 г. Самент Груп завърши изпълнението на системата за димоотвеждане (димоотводителни системи) на третото разширение на завода на Ролпласт, гр. Костинброд.
Димоотводителни системи - системи за естествено покривно осветление и извеждане на дим и топлина включващи:
Светлинни ленти тип Glos DL BT
Димни люкове тип Glos FF EL Block 10
Димни бариери тип Nymbus SC FIX
Automation line, димоотводителни централи и периферно оборудване.
Самент Груп е изпълнител на аналогичните системи (димоотводителни системи) и на 1 во и 2 ро разширение на завода, изпълнени в периода 2007- 2014 г.