За цялото време на съвместна работа сме доставили и изпълнили различни проекти на територията на завода, при което сме вложили почти всички разновидности системи на Индустриална линия.

Особена тежест имат продуктите от направления Индустриална вентилация в частта си Heat Mover Technologies. Това са продукти с особена важност за непрекъснатото извеждане на индустриални топлинни емисии от вътрешността на халето. Подобни системи за абсолютно необходими при технологии в Металургията, Металолеенето, производството на стъкло и др.