Самент Груп завърши и пусна в експлоатация система за извеждане на дим и топлина при пожар на Завод за преработка на пластмасови отпадъци в близост до София.
Това е една иновативна технология, разработена по български проект и осигурява надеждна преработка на отпадъчни пластмасови продукти. Ивестицията е собственост на българска компания.
Системите доставени и реализирани от Самент Груп осигуряват пълния спектър от функционалности на продуктите: извеждане на дим и топлина при пожар, ествествено осветление и ествествена вентилация с метео контрол.
Продуктите вложени в системата включват:
   - Покривни клапи за естествено димоотвеждане на базата на GLOS FF EL
   - Фиксирани димни бариери тип NYMBUS FIX
   - Динамични димни бариери тип NYMBUS DYN
   - Автоматика за управление