Продължаваме да си сътрудничим с Колт Интернешънъл!
След като в продължение на 3 години заедно реализирахме Кроношпан Велико Търново, през Февруари 2019 г. изпълнихме заедно Кауфланд Велико Търново.
Със своята история и с разнообразното си продуктово портфолио, Колт внасят допълнителни възможности за представянето на Самент Груп на регионалният пазар.