Sament-guidelines-550_2.png
0
Години Качество

Прахово боядисване

Праховото боядисване е широко използвана технология за нанасянето на защитен слой на метални изделия с естетическа функция. Поради своето естество металните изделия имат нужда от защитен слой, който да ги предпазва от корозионни въздействия. Подобна защита може да стане чрез галванични покрития, бои и лакове на базата на течни разтворители и по технологията на прахово боядисване. От гледна точка на икономическа целесъобразност, качество и разнообразие от възможности, праховото боядисване е предпочитан метод за финална защита на метални изделия.

Праховото боядисване е процес, при който технологично по електростатичен способ се нанася фин контролиран слой от органичани частици върху металната повърхност. На следващ етап подготвеното метално изделие се въвежда в технологична пещ за получаване на равномерна хомогенизация на праховите частици и получаването на желаният слой покритие, цветови нюанс и степен на твърдост. Електростатичниат характер на нанасяне на покритието е предпоставка за неговата равномерност, ниски загуби и екологичност. Поради широката популярност на метода, индустрията предлага бои с различни разновидности и качества така, че нанесеното покритие в максимална степен да удовлетворява поставените изисквания към изделието и неговата бъдеща употреба. Предлагат се полимерни покрития за  интериорно и екстериорно приложение, с повишена защита от вредни атмосферни въздействия, повишена резистентност на химически агенти и др.

Предимства на праховото боядисване:

  • равномерност на покритието по цялата част на изделието
  • еднакъв цветови нюанс
  • висока степен на твърдост и резистентност към надраскване
  • бързина и ефективност на метода сравнен с други методи за нанасяне на естетически покрития

 

Попитай за МЛ