Нуждата от реконструкции на индустриални сгради с промяна във вида и функционалността на сградните инсталации е съществена пазарна потребност. Това е значителен дял от строителният пазар на индустриални сгради. Подобни реконструкции се извършват непрекъснато като делът им в този пазарен сегмент нараства през последните 2- 3 години. Реконструират се както и стари конструкции от преди 1990 г така и нови, построени след 2000 г., които сменят предназначението си или налагат промяна във функционалността на сградните инсталации.

Разширяване на функционалните параметри на системите за естествено осветление/покривно или фасадно/, индустриална вентилация, извеждане на дим и топлина, системи за слънцезащита и др. е тенденция, която е обусловена както и от завишените изисквания за енергийна ефективност и ергономичност на работното място, така и от нарасналите възможности на осигуряващата индустрия в областта на тези системи.

В този аспект, Самент Груп осигурява този сегмент от строителната индустрия със системи, които притежават интеграционна гъвкавост и забележителни екологични и енергийни параметри. Всяка система, разработена и използвана от Самент Груп, има разширени вариации със завишени топлоизолационни, звукоизолационни и други характеристики, надеждност и сигурност на използването им. Собствената система Integra, за надеждно интегриране на различни продукти в покривният или фасадният пакет са допълнителна гаранция за надеждната експлоатация на системите във времето.

Възможностите за разширяване на сградните инсталации са многопосочни:

  • Увеличаване на техническите и енергийните параметри на изделията
  • Разширение на функционалността, увеличаване на вентилационните възможности
  • Възможности за изграждане на комплексна система за Индустриална Вентилация със автоматизирано управление по ключови параметри
  • Замяна на съществуващо покривно или фасадно естествено осветление с такова с по- добри параметри
  • Разширяване на функционалността и изграждане на слънцезащитни системи и др.