РЕШЕНИЯ И УСЛУГИ

АРХИТЕКТУРНА ЛИНИЯ

  • Слънцезащитни системи
  • Вентилационни решения
  • Перфорирани елементи
  • Интериорни и екстериорни решения
  • Автоматика за прозорци и врати

  • Естествена и принудителна вентилация
  • Димоотвеждане и димозащита
  • Пасивна противопожарна защита
  • Индустриална вентилация
  • Системи за автоматизация и контрол