През пролетта на 2017 г. Самент Груп завърши второто разширение на завода на Сарматек край Клуж, Западна Румъния в частта на естествено покривно осветление и димоотвеждане.
Сарматек е белгийска компания и произвежда оборудване за хипермаркети. Компанията е лидер в доставките на оборудване за ритейл бизнеса в Румъния.
Самент Груп изпълни в тази част от СМР и първи етап на завода през 2015 г.
Общото количество и типове на вложените продукти за двата завода е:
Светлинни ленти тип Glos DL BT- 1200 m2.
Димни люкове вградени в светлинните ленти тип Glos FF EL Block 10- 29 бр.
Димни люкове вградени в светлинните ленти тип Glos FF PN- 11 бр.
Automation Line, димоотводителни централи и периферни устройства.