Sament-guidelines-550_2.png
0
Години Качество

Светловодните системи светлинни тръби

1 res    2 res
 

Светловодни системи познати като светлинни тръби са технологични решения за въвеждане на естествена светлина във вътрешността на сградите. Тяхната конструкция позволява да усвоят естествената слънчева светлина и да я преведат през покривни и таванни пространства, през фасадни стени и други елементи на сградата.

Тяхното устройство и принцип на работа позволяват реализиране на естествена осветеност на вътрешните сградни пространства при обстоятелства, при които останалите решения за естествено осветление като куполи, покривни прозорци, светлинни ленти или фасадни прозорци не могат да се използват ефективно.  В този аспект, освен самостоятелно използвани като елементи на една цялостна сградна система за естествено осветление, светлинните тръби са отлично допълнение на конвенционалните системи за естествено осветление.

Ползата от естествената светлина (със светловодни системи, светлинни тръби) в затворени пространства е доказана. Няма значение дали става дума за работно място, увеселителен център или център за изкуство, естествената светлина е едно от  нещата, които връщат човешкото същество към неговата същност.

Ето защо, в съвременната епоха е наложена практика при проектирането на сгради да се търси ефекта на естествената светлина заедно с всички елементи на естествените природно установени нужди на човека. Покриване на хигиенните и здравни норми в архитектурният дизайн налагат употребата на светловодни системи редом с другите  конвенционални системи за естествена светлина като стандартна практика.

Друг аспект на сградният дизайн са нормите за енергийна ефективност. Това е едно неоспоримо предимство на слънчевите тръби. Да осигуриш естествена светлина, без да променяш параметрите на светлината, без съпътстващите ефекти на допълнителни топлинни загуби или трансфер на енергиен фактор към вътрешността на сградата е безспорно предимство на тези светловодни системи, светлинни тръби.

Разнообразните решения и продукти от тази група позволяват да се осигури правилен избор на практика във всички случаи, с които може да се срещне един дизайнер в практиката. Светловодни решения при скатен покрив, при плосък покрив, в различни видове фасади, зелени зони, транспортни зони и др. са едно истинско предизвикателство за интеграцията на тези системи при проектиране на сгради.

Попитай за АЛ