Видове естествени вентилатори за дим и топлина

 

 В зависимост от  местоположението:

  • покривни
  • фасадни

Според типа на отваряне:

  • Отваряне посредством електромотор
  • Отваряне посредством пневматичен цилиндър

Естествени вентилатори за дим и топлина с електромоторно отваряне:

Отварянето на капака се извършва чрез електромотор, вграден в конзолна система осигуряваща отваряне между 90 и 172 градуса за покривните клапи и до 90 градуса за фасадните.

Електромотора обикновено работи с напрежение 24- 48 волта.

Когато вентилатора се използва като двуфункционален /за ежедневно вентилиране и димоотвеждане/, двете функции се изпълняват от един електромотор.

Естествени вентилатори за дим и топлина с пневматично отваряне:

Отварянето на капака се извършва чрез пневматичен  цилиндър, вграден в конзолна система осигуряваща отваряне между 90 и 172 градуса за покривните клапи и до 90 градуса за фасадните.

Пневматичния цилиндър работи с компресиран СО2 газ.

Когато вентилатора се използва като двуфункционален /за ежедневно вентилиране и димоотвеждане/, двете функции се изпълняват от два отделни механизъма- мотор или пневмо цилиндър за ежедневна вентилация и пневматичен цилиндър за димоотвеждане.

Предимства и недостатъци на двете системи, сравнителен анализ:

N

Функция, характеристика

оценка

Пневматично отваряне

оценка

Електромоторно отваряне

забележка

1

Ежедневна вентилация, димоотвеждане

_

2 механизма за всяка функция, 2 или 3 трасета по инфраструктура

+

1 механизъм за отваряне за двете функции, 1 трасе по инфраструктура

 

2

Възможност за независимо автономно отваряне

+

Локално отваряне по температура

+

Посредством термодатчик при вентилатора

При връзка на ЦУ на димоотводителната система с ПИЦ, тази опция може да отпадне.

3

Функция отвори/затвори за димоотвеждане

_

2 трасета по инфраструктура

+

1 трасе по инфраструктура

 

4

Консумативи по димоотводителна функция

_

Необходимост от подмяна на консумативи при всяка активация

+

Няма консумативи

 

5

Ефективност на сервизната дейност

_

Констатация на проблеми по системата могат да се определят само при годишен сервиз и профилактика

+

Констатация на проблеми по системата могат да се определят при нейното ежедневно използване

 

6

Цена на вентилатор за димоотвеждане

+

1 отварящ механизъм

_

1 отварящ механизъм

В стандартните случаи клапите с електромотор при функция димоотвеждане са по- скъпи от пневматичните

7

Цена на вентилатор с двойна функция

+

2 отварящи механизма

+

1 отварящ механизъм

В стандартните случаи цените на двата вентилатора са изравнени

8

Цена на инфраструктура

+/_

1 трасе/2 трасета при функция отвори затвори+ 1 трасе за ежедневна вентилация

+/_

1 трасе и за двете функции, стойността на инфарструктурата зависи от сложността на системата

 

9

Система за управление

+/_

В зависимост от  заданието

+/_

В зависимост от  заданието