През Март  2018 г. Самент Груп завърши изпълнението на системата за димоотвеждане и фасадна слънцезащита на новопостроена текстилна фабрика в Източна България.

Системата за естествено покривно осветление и извеждане на дим и топлина включва:

Димни люкове тип Glos SV

Приточни клапи тип Glos IA

Automation line, димоотводителни централи и периферно оборудване.

Архитектурна линия- система за фасадна слънцезащита на база на системата WAREMA E 80 A6 S.

Системата за извеждане на дим и топлина при пожар е реализирана в конфигурация позволяваща  нейната работа в режим на ежедневна вентилация. Системата е проектирана за комбинирана работа на покривните и фасадните вентилационни клапи за максимален комфорт в работните помещения.

Фасадната слънцезащитна система осигурява оптимална защита в работните помещения и работи напълно автоматизирано.