Sament-guidelines-550_2.png
0
Години Качество

Щанцово рязане

Това е метод за обработка на листов материал в студено състояние чрез пробивни или формоизменящи операции. Изрязването и обработката на листов материал чрез щанцово рязане е широко използвана операция за обработка на изделия в големи серии, при перфориране на изделия от листов материал  (перфорирана ламарина) и др.

  • Материал: черна ламарина, неръждаема ламарина, алуминиева ламарина, стоманена ламарина с галванично покритие и др.
  • Дебелина на листовия материал:

      за черна ламарина:

         - минимална дебелина: 0,8 мм.

  - максимална дебелина: 3 мм.

      за неръждаема ламарина:

         - минимална дебелина: 0,8 мм.

  - максимална дебелина: 3 мм.

      за алуминиева ламарина:

         - минимална дебелина: 0,8 мм.

  - максимална дебелина: 3 мм.

      за ламарина с галванично покритие:

         - минимална дебелина: 0,8 мм.

  - максимална дебелина: 3 мм.

  • Максимални габаритни размери на листовия материал: 1 250 х 2 500 мм.

Изрязването на метален листов материал чрез щанцоване е една от най- използваните операции при префабрикацията на метали.  При тази операция металът е подложен на пластична деформация в студено състояние, при което може да се получат разнообразни вариации на формоизменянето- изрязване, огъване, перфориране на отвори  и др. Използва се широко в машиностроенето, автомобилната промишленост, а напоследък все повече и в интериорният и екстериорен архитектурен дизайн. Изрязването на метали чрез щанцоване е предпочитан метод при изготвянето на големи серии от детайли с относително висока производителност и ниска себестойност.

Щанцоването е метод за обработка на листов материал с неголяма дебелина. Обикновено, максималната дебелина на обработваните детайли е 3- 4 мм. Процесът на префабрикация на метали чрез пластична деформация дава възможност за получаване на крайно изделие с висока точност без съществени изменения в характеристиките и качеството на изделието. Тогава, когато в процесът на обработка се залагат формоизменящи и огъващи операции, може да се получи допълнително повишаване  на механичните характеристики на изделието.

Изделия, получени чрез операции по щанцоване могат да преминат през последващи операции по металообработка и получаване на крайно изделие- огъване, заваряване, прахово боядисване, галванизация и др.

Впредвид на ниската себестойност и високата производителност, изрязването на метален листов материал чрез щанцоване е удачен метод за производство на перфорирани ламарини. Перфорирани ламарини на база на алуминиеви листа или стоманени галванизирани листа са удачен продукт в областта на строителството и машиностроенето.

Попитай за МЛ