В края на Септември 2017 г. Самент Груп завърши изпълнението на системата за покривно осветление и димоотвеждане на четвърти хангар за ремонт на самолети на Луфтханза Техник на летище София. Паралелно с това беше завършена и системата за фасадно естествено осветление на ремонтен център за носовите части на самолетите.

Изпълнените инсталационни дейности включват:

 • система GLOS DL BT за естествено покривно осветление
 • система GLOS FF EL BLOCK 10
 • димни завеси тип NYMBUS SC
 • система GLOS DL V
 • система за управление и контрол AUTOMATION LINE

Това е четвърти хангар на Луфтханза Техник на летище София. Реконструкцията на първи хангар и строителството на втори нов хангар беше извършено през 2011 г. Трети нов хангар с прилежащи офисни сгради беше завършен през 2012 г.

Самент Груп беше ангажирана и изпълни всички елементи за покривно естествено осветление и димоотвеждане на хангар 1,2 и 3.

 Бяха вложени системите:

 • GLOS DL BT
 • GLOS S30S
 • GLOS S30S FIX
 • GLOS IA
 • NYMBUS SC
 • AUTOMATION LINE
 • ARCHITECTURAL LINE по линия на автоматика за прозорци и врати.

Бяха изпълнени общо за всичките хангари 1,2,3 и 4:

Системи за естествено покривно осветление- 1 944 м2.

Системи за естествено фасадно осветление- 40 м2.

Естествени вентилатори за извеждане на дим и топлина при пожар- 52 единици.

Димни бариери: 1394 м2.

Автоматика за прозорци и врати към приточните клапи на системата за извеждане на дим и топлина при пожар- 42 единици

Системи за управление и контрол- 36 единици.