Image

Поглед в бъдещето

Новатконзола за електромоторно отваряне на покривни клапи и куполи SDS 3

Image

Реконструкция на Идеал Стандарт

През Юли  2021 г. Самент Груп изпълни проект на система за покривно осветление и извеждане на дим и топлина на Логистичен Център ОРБИКО,  гр. София.

Image

Логистичен център в гр. София

През Юли  2021 г. Самент Груп изпълни проект на система за покривно осветление и извеждане на дим и топлина на Логистичен Център ОРБИКО,  гр. София.

Image

14 години партньорство с PRAKTIS

През Април  2021 г. Самент Груп изпълни проект на система за покривно осветление и извеждане на дим и топлина на Хипермаркет PRAKTIS гр. Пловдив.

 

Image

Инсталиране на D+H VCD

Прозорците D+H позволяват особено лесен и сигурен монтаж. С нашите индивидуални комплекти скоби е възможен монтаж за почти всеки общ тип и профил на прозореца.

Image

ABB Automation

През Август 2021 г. Sament Group завърши и предаде в експлоатация система за естествено покривно осветление и димоотвеждане на нов производствен център на ABB Automation в гр. Севлиево.

Image

Проект в Балтика

HKScan, проект изпълнен в Балтийските страни в периода Ноември 2020- Април 2021г.

Image

WTP в Исландия

През Декември- Февруари 2020 /2021 г. Самент Груп изпълни проект за 64 бр димоотводителни клапи за строящ се завод за преработка на битови отпадъци в Исландия.

Image

Product + Development

Живот в естествена среда.
Работа при благоприятни условия.
Всеки ден един по- хубав свят.

 

 

 

 

Image

Индустриална вентилация

В промишлеността има много производства, при които има значително ниво на топлинни емисии от използваните машини или самите технологични процеси.

 

Image

D+H window drives for smoke vent and natural ventilation

Image

Самолетен хангар на Летище София

През Март 2020 г. Самент Груп завърши и пусна в експлоатация система за естествено покривно осветление, естествена вентилация и димоотвеждане и система за взривобезопасност на новопостроеният самолетен хангар на Летище София.

Image

MATEC CNC TECHNIC

MATEC CNC TECHNIC SRL e компания специализирана в производството на метални елементи и изделия. Производствения център на компанията се намира в гр. Сибиу, Румъния.

Image

Сравнителен анализ на пневматични и електрически системи за противодимни клапи

Отварянето на капака се извършва чрез пневматичен  цилиндър, вграден в конзолна система осигуряваща отваряне между 90 и 172 градуса за покривните клапи и до 90 градуса за фасадните.

Image

Завод за преработка на пластмасови отпадъци

Самент Груп завърши и пусна в експлоатация система за извеждане на дим и топлина при пожар на Завод за преработка на пластмасови отпадъци в близост до София.

Image

Логистичен комплекс

На 18.09.2019 г. Sament Group предаде реализирана системата за покривно осветление и извеждане на дим и топлина на Логистичен комплекс в Централна България, инвестиция на немска компания.

Image

7 години ползотворно партньорство на Самент Груп с Тракия Глас България ЕАД

За цялото време на съвместна работа сме доставили и изпълнили различни проекти на територията на завода, при което сме вложили почти всички разновидности системи на Индустриална линия.

Image

Реконструкции на Практикер

След като дейността на Практикер България беше поета от Технополис преди три години, новият собственик започна мащабна инвестиционна програма по реконструкцията и разширяването на съществуващите магазини и строителството на нови такива.


Image

Реконструкции

Нуждата от реконструкции на индустриални сгради с промяна във вида и функционалността на сградните инсталации е съществена пазарна потребност. Това е значителен дял от строителният пазар на индустриални сгради. Подобни реконструкции се извършват непрекъснато като делът им в този пазарен сегмент нараства..

Image

Сграда на годината 2018

Имаме удоволствието да участваме в изпълнението на 4 от проектите на победилите участници в конкурса Сграда на годината 2018:
Производствен Център на Мултивак България Продакшън ЕООД
Производствен Център на Lufthansa Technic


Image

Колт Интернешънъл

Продължаваме да си сътрудничим с Колт Интернешънъл!
След като в продължение на 3 години заедно реализирахме Кроношпан Велико Търново, през Февруари 2019 г. изпълнихме заедно Кауфланд Велико Търново.


Image

50години D+H Mechatronic AG

През Юни 2018 г. нашият партньор D+H Mechatronic AG отпразнува 50 години от основаването си.
Това знаменателно събитие ни дава основание за гордост и вдъхновение от факта, че повече от 13 години ние работим заедно. D+H Mechatronic AG е световен лидер в производството на автоматика за прозорци и вратиD+H Mechatronic AG е световен лидер в производството...

Image

Текстилна фабрика

През Март  2018 г. Самент Груп завърши изпълнението на системата за димоотвеждане и фасадна слънцезащита на новопостроена текстилна фабрика в Източна България.

 



 

Image

Building Atmosphere

Живот в естествена среда.
Работа при благоприятни условия.
Всеки ден един по- хубав свят.

 

 

 

 

Image

Blaser Group Gmbh

В края на Юни 2017 г. Самент Груп завърши изпълнението на системата за естествено покривно осветление и димоотвеждане.


 

 

Image

Костал

Завод за високотехнологични компоненти за автомобили КОСТАЛ. През Юни 2017 г. Самент Груп завърши системата за естествено покривно осветление и димоотвеждане на завода за високотехнологични компоненти за автомобили КОСТАЛ, гр.Пазарджик. Началото на инсталационните работи започнаха през Януари 2017 г.

Image

Ролпласт

През Юни 2017 г. Самент Груп завърши изпълнението на системата за димоотвеждане на третото разширение на завода на Ролпласт, гр. Костинброд.
Системата за естествено покривно осветление и извеждане на дим и топлина включва: